Sinusseminar 15.-16. mars 2018

Her er Power-point-presentasjoner og videoopptak fra Sinusseminaret vår 2018.

 • Utfordringer i norsk skolematematikk basert på 20 års forskning
  v. Liv Sissel Grønmo, prosjektleder, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.
 • Modellering og beregninger i realfagene.
  v. Andreas Drolsum Haraldsrud, lektor, Valler videregående skole.
 • Dybdelæring i matematikk
  v. Kjersti Wæge, leder, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.
 • Kjerneelementer i matematikk – på vei mot nye læreplaner
  v. Tom Lindstrøm, Matematisk institutt, UiO.