Sinusseminar 17. mars 2017

Sinusseminar 2017

 

 • Hverdagsmotivasjon og arbeidsglede – med fokus på å føle seg "god nok".
  Trond Haukedal

 • GeoGebra 6.0 og andre viktige nyheter på GeoGebra-fronten.
  Sigbjørn Hals

 • Hva er nøkkelen til motivasjon og forståelse for elever som sliter med grunnleggende matematikk?
  Hanan Abdelrahman

 • Undervisningsmetoder som kan bidra til en helhetlig matematisk kompetanse i algebra.
  Margrethe Naalsund

 • Dynamisk kartlegging for kartlegging av matematikkvansker.
  Svein Aastrup

Foredragene finner du som videoer på Cappelen Damm TV på nettstedet cdu.no.
Her finner du også opptak fra tidligere seminarer.