Sinusseminar 14.-15. april 2016

Sinusseminaret 2016 bilde

 • Hvordan best mulig organisere arbeidet i klasserommet for å muliggjøre en fleksibel, IT-orientert arbeidsmetode?
  Jonas hall

 • GeoGebra Graphing Calculator and Exam Mode
  Markus Hohenwarter

 • Lærersamarbeid i møte med svakt presterende elever - erfaringer fra Hellerud videregående skole
  Egil Reidar Osnes og Mette Elise Valsgård Bratlie

 • Læringsledelse. Hvilke elementer bør vi arbeide med for å skape et inkluderende læringsmiljø- faglig og sosialt? Hvordan arbeide for gode relasjoner til elever og elevgrupper?
  Inger Bergkastet

 • Å modellere en zombieapokalypse med differensiallikninger
  Jonas Hall

 • GeoGebra Groups and Followers
  Markus Hohenwarter

Foredragene finner du som videoer på Cappelen Damm TV på nettstedet cdu.no.
Her finner du også opptak fra tidligere seminarer. Velg Matematikk blant de sorte knappene nedenfor den store skjermen.