Sinus fagkurs våren 2015

På vårens fagkurs presenterte forfatterne nye utgaver av Sinus R2 og Sinus S2, og sørget for faglig påfyll og inspirasjon!

Sinusseminar_2015_glassbygninger

Ny Sinus R2 for en ny digital hverdag
Tore Oldervoll

Ny eksamensordning og GeoGebra 5.0. Løsning og føring av eksamensoppgaver
Sigbjørn Hals

Ny Sinus S2 for en ny digital hverdag
Tore Oldervoll

Bli kjent med omvendt undervisning både fra et teknologisk og et didaktisk perspektiv
Bjørn Ove Thue