Sinus fagkurs våren 2013

På vårens fagkurs i matematikk presenterte forfatterne nye utgaver av Sinus R1 og Sinus S1 og sørget for nyttig faglig påfyll.

Sinus-tårn Presentasjon av de nye lærebøkene Sinus R1 og Sinus S1
Tore Oldervoll 

Eventuell ny eksamensordning med nye utfordringer for elever og lærere
Sigbjørn Hals 

Nye læreplaner for fellesfagene i matematikk.
Konsekvenser for lærebøker, undervisning og eksamen
Tore Oldervoll  

Fra kuleramme til CAS. Hva har vi tapt og vunnet på veien?
Sigbjørn Hals