© Cappelen Damm

Sinus Pluss 1P-Y med 1800 oppgaver

07.09.2018

Sinus Pluss 1P-Y har mer enn 1800 blandede oppgaver som hjelper med å få nøkkelstoff og begreper på plass.


Kapitlene i Sinus Pluss følger læreboken Sinus 1P-Y Her får elevene en gjennomgang av et avgrenset matematisk emne. Etter siste kapittel møter elevene personer som bruker matematikk knyttet til ulike yrker og i hverdagen. Her er oppgavene bygd opp rundt ulike situasjoner der elevene bruker regning for å løse praktiske oppgaver som de vil kunne møte i hverdagen og i et fremtidig yrke. Slik blir matematikken konkret og anvendbar.

Sinus Pluss 1P-Y egner seg for elever på Helse- og oppvekstfag, Elektrofag, Bygg- og anleggsteknikk, Teknikk og industriellproduksjon, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel.