Tilgang til Sinus nettsteder under eksamen

08.05.2017

Sinusnettstedene www.sinus.cdu.no har ikke funksjonalitet som skal være mulig å utnytte til samhandling/kommunikasjon.

URL-er/IP-adresser det må åpnes opp for: Sinus består av flere nettadresser som er listet nedenfor. De må isoleres via URL/DNS. Det er ikke mulig å isolere disse via IP-adresse, siden IP-adresse er felles for de fleste av våre nettressurser, også utover Sinus. Hvis elevene også skal ha tilgang til å se videoressursene er det egne domener som også må åpnes. Disse ligger også i listen nedenfor.

Domenenavn i bruk til Sinus:

sinus.cappelendamm.no

sinus-1p.cappelendamm.no

sinus-1t.cappelendamm.no

sinus-2p.cappelendamm.no

sinus2t.cappelendamm.no

sinus-r1.cappelendamm.no

sinus-s1.cappelendamm.no

sinusx.cappelendamm.no

sinus-r2.cappelendamm.no

sinus-s2.cappelendamm.no

 

sinus-1p-y.cappelendamm.no

sinus-1t-y.cappelendamm.no

sinus-2p-y.cappelendamm.no

sinuspaabyggt.cappelendamm.no

sinus-forkurs.cappelendamm.no

 

cloudfront.cappelendamm.ravn.no

cloudfront.net

maxcdn.bootstrapcdn.com

 

For videovisning må det åpnes for:

*.cloudfront.net (videostreaming)

 

I tillegg benyttes disse for optimal designvisning:

cdnjs.cloudflare.com (mathjax javascript cdn)

maxcdn.bootstrapcdn.com (designrammeverk)

fonts.gstatic.com (fontbibliotek)

 

Noen få elementer hentes fra eksterne nettsteder:

*.ytimg.com (youtube images)

www.youtube.com

  

Noen av sinusnettstedene har også lenker direkte til Geogebra:

web.geogebra.org