Gratis - Sinus Videoer

Til hvert kapittel i Sinus 1P, 1T, 1P-Y, 2P og 2P-Y er det gratis videoer du kan bruke til omvendt undervisning. De finner du på elevnettstedene i menyen Video.

Disse videoene er fine tilleggsressurser som kan brukes til repetisjon, ved fravær fra skolen, for å få en annen vinkling på lærestoffet, når du leser kurset på egenhånd som privatist eller ved bruk av omvendt undervisning.