Sinus åpent lærernettsted matematikk videregående

Nye Sinus-lærebøker til vg1 kommer i 2020.

Her finner du:

  • informasjon om de nye lærebøkene 2020

  • materiale fra sinusseminar og fagkurs

  • filmopptak fra sinusseminarer og fagkurs

  • tempoplaner til siste versjon av Sinus lærebøker

 

Omkring Sinus lærernettsted med terminprøver og lærerens digitalbok har Logg inn øverst på denne siden.

Kontakt oss e-post: sinus@cappelendamm.no

 

Sinus nye utgaver våren 2020 inneholder kjent stoff fra tidligere utgaver av bøkene, supplert med mye nytt innhold som bidrar til dybdelæring og utforskerglede hos elevene. Bøkene gir læreren valgfrihet til å gå gjennom stoffet på ulike måter. Interessante diskusjonsoppgaver og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad legger til rette for inspirerende læring og tilpasset undervisning.

Utforskning i matematikkfaget
Mange av oppgavene i Sinus 2020 innbyr til kreativitet og utforskning. På lærernettstedet finner du som er lærer tips til undervisningsopplegg som lar elevene oppdage løsningsalgoritmer på kreative måter. Vi tror dette gir elevene mestring og eierskap til sine egne løsningsstrategier, og hjelper dem til å foreslå løsningsmåter også på oppgavetyper de ikke kjenner fra før.

Les mer om de nye utgavene fra lenkene i margen.

Smakebiter på UTFORSK

UTFORSK er et gjennomgående element i alle bøkene fra 2020. Der ledes elevene til å oppdage matematiske sammenhenger på egenhånd.

Her er noen eksempler fra Sinus 1T:

(NB! Arkene er ikke korrekturlest, endringer vil forekomme)

Sinus nyheter våren 2020

Nyheter til LK20 (læreplan kunnskapsløftet 2020)

coSinus matematikk

Nettressurser