SINUS matematikk på videregående skole

Her finner du alle digitale produkter til Sinus matematikk fra Cappelen Damm. Alle elevnettstedene er gratis og organisert på samme måte som bøkene.

På elevnettstedene finner du:

  • løsningsforslag til teorioppgavene i bøkene
  • interaktive oppgaver med tilbakemeldinger
  • kontrolloppgaver med løsningsforslag
  • videoer av teorien i bøkene 

Nye coSinus: alle ressurser på et sted

coSinus er et nytt, digitalt verktøy i matematikk for videregående skole.

For eleven:
• Få teorien presentert som tekst, dynamiske figurer og video
• Løs oppgaver og få tilpassede tilbakemeldinger og hint underveis
• Eksempeloppgaver og løsningsforslag alltid tilgjengelig
• Integrert CAS og graftegner


For læreren: 
• Oversikt med rapporter over elevenes arbeid og progresjon
• Valgfrihet og muligheter for tilpasning av innholdet
• Kommunikasjon med den enkelte elev og klassen
• Selvrettende kapitteltester


Vi tilbyr utprøving av coSinus skoleåret 2019/2020 for kursene 1P, 1T og 1P-Y* – gratis og uforpliktende for klassen din.
*gjeldende læreplaner

Prøv deg på noen oppgaver og se en kort film på

cosinus.cappelendamm.no

Høsten 2020 vil alt innhold i coSinus være tilpasset læreplanene i fagfornyelsen for alle fellesfagene.

 

Vi hjelper deg i gang! Avtal et møte med oss, ring 21 47 70 00 / 21 61 66 72 eller send en e-post på sinus@cappelendamm.no.

coSinus