3D-briller til GeoGebra-figurer

25.09.2017

Skoler som bestiller eller har bestilt Sinus 1P-Y Basis-boken, kan få gratis 3-D-briller til hele gruppen/ klassen ved å sende en e-post til sinus@cappelendamm.no.
3D-brillene gir en dybdedimensjon til en del av figurene det vises til i BASIS-boka, ved bruk av GeoGebra. Disse sidene eller figurene vil du komme direkte til ved scanning av QR-kodene som finnes i boka.