Informasjonsteknologi 1 og 2 på vgs

27.09.2016

Kode 1 er en ny lærebok som dekker hele læreplanen i Informasjonsteknologi 1 og er klar til høsten 2017. Den legger opp til at du bruker framtidsrettet teknologi som er gratis å ta i bruk. Til læreplanens hovedområde om databaser har vi brukt Firebase fra Google.

Kode 2 er en lærebok som var ny i 2016 og som dekker hele læreplanen i Informasjonsteknolgi 2 med HTML og JavaScript. Den har også et nyttig nettsted med medieressurser, løsningsforslag, flere oppgaver og videoer.

Gjør elevene klare for framtiden med Kode 1 og 2 fra Cappelen Damm.

  Kode 1 og 2