Lærebøker til Informasjonsteknologi 1 og informasjonsteknologi 2 med HTML, CSS, Firebase og JavaScript

27.09.2016

Kode 1 med HTML, CSS og Firebase kom i 2017. Boken dekker hele læreplanen i Informasjonsteknologi 1 og legger opp til bruk av gratis programvare. Til læreplanens hovedområde om databaser har vi brukt Firebase fra Google.

Kode 2 med HTML5 og JavaScript kom i 2016 og som dekker hele læreplanen i Informasjonsteknolgi 2.

Bøkene har et nyttig nettsted med løsningsforslag, flere oppgaver og videoer.

Gjør elevene klare for framtiden med Kode 1 og Kode 2 fra Cappelen Damm!

  Kode 1 og 2